RSS Feed

~10 pesan imam syafi'i sebelum wafat~

Sebelum Imam Syafi'i wafat, beliau sempat berpesan kepada muridnya serta umat islam umumnya. berikut adalah isi wasiat tersebut: "Barangsiapa yg ingin meninggalkan dunia dalam kondisi aman maka ia mengamalkan 10 hal ":1. Hak kepada diri: mengurangi tidur, mengurangi makan, mengurangi percakapan dan menerima dengan rizki yg ada.2. Hak kepada Malaikat Maut: meng-qadhakan kewajiban-kewajiban yang tertinggal, mendapatkan kemaafan dari orang yang didzalimi, membuat persediaan untuk mati dan merasa cinta kepada ALLAH TA'ALA.3. Hak kepada Qubur: membuang tabiat / sikap suka menebar fitnah, tabi'at kencing sembarangan, memperbanyak shalat tahajjud dan membantu orang yang didzalimi.4. Hak kepada Munkar dan Nakir: tidak berdusta, berkata benar, meninggalkan maksiat dan nasehat menasehati.5. Hak kepada Mizan (neraca timbangan amal pada hari kiamat): menahan marah, banyak berdzikir, memurnikan praktek dan sanggup menahan kesulitan / kesusahan.6. Hak kepada Shirath (titian yg merintangi neraka pada hari kiamat): membuang tabiat suka mengumpat, wara ', suka membantu orang beriman dan suka berjamaah.7. Hak kepada Malik Zabaniyah (malaikat penjaga neraka): menangis lantaran takut akan ALLAH SWT, berbuat baik kepada ibu bapak (kedua orang tua), bersedekah dengan terang-terangan dan sembunyi dan memperbaiki (memperindah) akhlak / tabi 'at.8. Hak kepada Ridhwan (malaikat penjaga surga): merasa ridha kepada qadha 'ALLAH, bersabar menerima bala', bersyukur atas nikmat Allah dan bertobat dari melakukan maksiat.9. Hak kepada Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wasallam: bershalawat atasnya, berpegang dengan syari'at, tergantung pada as-sunnah (hadits), menyayangi para sahabat dan bersaing (berlomba-lomba) dalam mencari keuntungan (Ridha) dari ALLAH.10. Hak kepada ALLAH TA'ALA: mengajak manusia ke arah kebaikan, mencegah dari kemungkaran, menyukai ketaatan dan membenci kemaksiatan.Berapakah washiatnya yang telah kita laksanakan ..?(Dikutip dari berbagai sumber)

0 comments:

Post a Comment